Kompleksowa obsługa księgowa online dla spółek

Co obejmuje?

Obsługa księgowa to usługa, którą kierujemy do przedsiębiorców i firm poszukujących fachowej obsługi rozliczeń rachunkowych, rozumienia specyfiki prowadzenia biznesu oraz kreatywnego rozwiązywania problemów rachunkowych.

Kompleksowa obsługa księgowa to sposób na uniknięcie wielu problemów podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki rzetelnemu prowadzeniu ksiąg rachunkowych przez INTAX EXPERT przedsiębiorcy unikają konieczności tworzenia dodatkowych etatów oraz związanych z tym comiesięcznych kosztów.

Zakres czynności kompleksowej obsługi księgowej

Świadczone przez
INTAX EXPERT usługi obejmują m.in.:

 • otwarcie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie ksiąg handlowych,
 • ewidencję zakupów i sprzedaży VAT,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • ewidencję majątku trwałego oraz wyposażenia,
 • audyt księgowy,
 • tworzenie zakładowego planu kont,
 • bieżące rozliczenia firmy.

INTAX EXPERT oferując usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych zapewni Państwu wsparcie. Dzięki wiedzy, doświadczeniu oraz rzetelnemu podejściu do pełnionych obowiązków, gwarantujemy poczucie bezpieczeństwa oraz komfort płynący z powierzenia wszystkich czynności księgowych profesjonalistom.

Standardy obsługi księgowej

Z każdym klientem przeprowadzimy rozmowę, która ma na celu poznać specyfikę biznesu prowadzonej firmy, potrzeby oraz jej przepływy. Przydzielany dedykowany księgowy otoczy Państwa firmę należytą opieką, a nad całością procesów księgowych czuwa Dyrektor Zarządzający INTAX EXPERT, który finalnie akceptuje rozliczenia każdego przedsiębiorcy.

Naszym klientom oferujemy cykliczne spotkania gdzie wymieniamy wiedzę o obecnych wynikach podatkowych i finansowych, planach przedsiębiorcy oraz przyszłych skutkach podatkowych tych planów. Dzięki takim spotkaniom planujemy obciążenia podatkowe firmy oraz przygotowujemy strategie zgodnie z celami przedsiębiorcy.

Naszym standardem jest reprezentacja klienta w kontaktach z Urzędem Skarbowym, innymi instytucjami. Dzięki temu każdy klient otrzymuje najwyższy standard opieki.

Nadzór księgowy

Masz swój zespół, dział księgowości? Spółki posiadające działy księgowe w większości przypadków zatrudniają główną księgową lub dyrektora finansowego, który sprawuje nadzór nad pracą działu księgowości. W różnych sytuacjach, okazuje się, że wewnętrzny nadzór księgowy nie jest wystarczający. Do najczęstszych przypadków z którymi się spotykamy należą: długookresowy urlop, absencja głównej księgowej lub kolejne odejścia osób pełniących rolę głównej księgowej lub po prostu trudności w znalezieniu odpowiedniego specjalisty. W sytuacji kiedy firma spotyka się z rotacją na stanowisku głównej księgowej kilka razy z rzędu w krótkim okresie, realny nadzór nad działaniami działu księgowości w praktyce jest utracony. Kolejne rekrutacje generują wysokie koszty oraz coraz wyższe ryzyko kolejnych rotacji. Jako alternatywę proponujemy skorzystanie z usługi nadzoru księgowego. Jako firma posiadająca zasoby specjalistów mamy tą przewagę nad pojedynczym kandydatem, że możemy czasowo delegować kilka osób do przejęcia procesów, poprawy historycznych błędów, spisania procedur czy wreszcie zaksięgowania niezbędnych dokumentów i ustabilizowania sytuacji w dziale księgowym.

Nadzór księgowy obejmuje?

W ramach nadzoru księgowego zakres działań i funkcji zawsze dostosowujemy do potrzeb klienta, najczęściej w jego skład wchodzą:

 • Nadzór nad poprawnością księgowań,
 • Kontrola lub przygotowanie deklaracji CIT,
 • Kontrola lub przygotowanie rejestrów i deklaracji VAT i JPK,
 • Bieżące wsparcie zespołu księgowego,
 • Spisanie procedur i opis procesów,
 • Optymalizacja procesu księgowego i narzędzi księgowych, projektowanie importów danych.

Celem nadzoru księgowego jest wspólna realizacja funkcji księgowej przez klienta i INTAX EXPERT. Nadzór księgowy obejmuje zakresem przede wszystkim kontrolę formalno-rachunkową dowodów księgowych, weryfikację poprawności wprowadzonych na ich podstawie zapisów oraz pomoc w przygotowywaniu dokumentacji informacyjno-sprawozdawczej, takiej jak deklaracje i sprawozdania finansowe.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy eksperci INTAX EXPERT realizują nadzór księgowy prawidłowo, efektywnie i w wyznaczonym czasie, skutecznie wspierając klienta w obowiązkach związanych z rachunkowością.

Płace i admistrowanie kadrami

Kluczowe zalety outsourcingu kadrowego i outsourcingu płacowego, to możliwość znacznej obniżki kosztów, pewność wysokiej jakości usługi brak konieczności utrzymywania własnego działu kadr i płac

Ciągle zmieniające się rozliczenia kadrowo-płacowe?

Powierz je profesjonalistom i skup się na rozwoju biznesu

Przekazanie obsługi kadrowo-płacowej firmie zewnętrznej, to niezawodny sposób na umocnienie kondycji przedsiębiorstw

 • zredukujesz koszty stałe w dziale kadr i płac,
 • zyskasz ciągłość obsługi kadrowo-płacowej, bez urlopów czy zwolnień lekarskich,
 • przekażesz pełną odpowiedzialność za poprawne naliczanie płac oraz reprezentowanie firmy przed US i ZUS doświadczonemu partnerowi,
 • otrzymasz gwarancję bezpieczeństwa i poufności danych,
 • wyeliminujesz koszt oprogramowania kadrowo-płacowego oraz zredukujesz wydatki związane ze szkoleniami o zmianach w prawie pracy,
 • pozbędziesz się wszystkich formalności związanych z obsługą procesów kadrowo-placowych,
 • skupisz się na rozwijaniu swojej firmy.

Częste zmiany w przepisach prawa pracy czy dotyczące ubezpieczeń społecznych oraz PIT sprawiają, że mnogość zagadnień, które podlegają stałej aktualizacji, często wykracza poza możliwości wewnętrznych zespołów przedsiębiorstwa. Dodatkową korzyścią, przemawiającą za wyborem outsourcingu funkcji kadrowo-płacowych jest gwarancja całkowitego uszczelnienia obiegu informacji o naliczaniu wynagrodzeń i zachowania ich poufności wewnątrz firmy.

INTAX EXPERT oferuje Państwu pełen zakres usług kadrowo-płacowych, począwszy od wsparcia w zatrudnieniu pracownika, przygotowywanie dokumentów i bieżącą obsługę kadrową, poprzez naliczanie wynagrodzeń, aż do końcowego rozliczenia listy płac i raportowania.

Jako dostawca najwyższej jakości usług z obszaru kadr i płac dbamy o to, aby naliczanie wynagrodzeń oraz prowadzenie akt pracowniczych odbywało się zgodnie z przepisami i w tym celu stale poszerzamy naszą wiedzę i umiejętności. Ta wiedza jest dostępna dla Państwa w ramach usługi i nie trzeba jej zdobywać oraz stale aktualizować szkoląc własny personel.

 • prowadzenie akt osobowych pracowników (również e-teczki pracownicze),
 • naliczanie płac (w tym również wynagrodzeń kadry zarządzającej),
 • kompletną administrację kadrową,
 • monitorowanie terminów ważności umów, badań lekarskich, szkoleń BHP,
 • tworzenie dokumentacji dotyczącej ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych pracowników,
 • tworzenie i przesyłanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych, prowadzenie rozliczeń PFRON, przygotowywanie rocznych informacji i deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie raportów statystycznych wymaganych przepisami prawa pracy,
 • przeglądy procesów kadrowych i wyników naliczania wynagrodzeń pod kątem ich zgodności z zawieranymi umowami oraz obowiązującymi regulaminami i przepisami prawa,
 • przygotowanie firmy do kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy, ZUS czy Urzędu Skarbowego, · wsparcie w bieżącej obsłudze Pracowniczych Planów Kapitałowych.
 • wsparcie w bieżącej obsłudze Pracowniczych Planów Kapitałowych.