Korzystamy z oprogramowania, które pozwala nam zautomatyzować księgowania i skoncentrować się na bardziej zaawansowanych zagadnieniach oraz na wsparciu prowadzenia biznesu. Pomagamy naszym Klientom zrozumieć wpływ danych finansowych na ich biznes, po to by mogli podejmować lepsze decyzji zarządcze

Pracujemy na systemie ERP ENOVA365:

  • Program umożliwia NAM rozbudowanie planu kont, struktury ewidencyjnej oraz domyślnych ustawień w dowolny sposób. Dostosowujemy panel administratora do potrzeb firmy.
  • Zautomatyzowane oprogramowanie księgowe zapewnia dostęp do narzędzi, które automatyzują proces ewidencjonowania oraz dekretowania dokumentów.
  • Program do księgowania enova365 udostępnia również Pulpit Klienta Biura Rachunkowego. To narzędzie, które usprawnia NAM komunikację z Klientami. Dzięki niemu możemy udostępnić najważniejsze dane księgowe Klientowi.
  • Program jest analityczny. System finansowo-księgowy umożliwia tworzenie zestawień księgowych na podstawie wielu elementów – kont księgowych, projektów prowadzonych w firmie i inaczej definiowanych kategorii.